7 de maig 2014

Reunió de Junta de l'AMPA de l'Escola A. Gaudí.

Bona Tarda
Per indicació de la Presidenta, us convoquem a la propera reunió de la Junta de l’AMPA de l'Escola Arquitecte Gaudí, que tindrà lloc el proper:

Dia: dimarts 13 de maig de 2014
Hora: 16.45 h
Lloc: antic menjador (1a planta)
Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Presentació de la Memòria de la Comissió de Menjador i Acollida.
3. Festa Esportiva. Organització.
4. Festa Final de Curs. Organització.
5. Donar compte de la reunió de la Xarxa de la Salut del 8 de maig de 2014
6. Torn obert de paraules.

El Secretari de l’AMPA

Sant Feliu de Llobregat, 07 de maig de 2014

0 Comments: