22 de set. 2014

VI Jornades sobre drets humans a Sant Feliu de Llobregat

“El dret a la ciutat educadora”

“El dret a la ciutat educadora ha de ser la garantia
rellevant dels principis d’igualtat entre totes les persones,
de justícia social i d’equilibri territorial”
(Preàmbul de la Carta de Ciutats Educadores)Des de molt abans que existís a les nostres ciutats la institució escolar com a eina de socialització i construcció del saber, s’havien donat, als nostres pobles i ciutats, pràctiques i experiències vinculades a l’ordre social, polític i cultural amb implicacions formatives, de la mà de les persones que van ajudar a assentar els processos de civilització, que expliquen moltes de les nostres identitats.

Ningú no discutirà que l’escola i la família han estat els agents educatius protagonistes més reconeguts, però avui el dret a l’educació supera etapes i edats, i la seva consolidació com a dret humà fonamental planeja per tot el planeta. Jaume Trilla –ponent d’aquestes jornades– reconeixia fa anys que la ciutat educadora és un entramat d’institucions i llocs educatius. Els seus nuclis més estables i obvis són les escoles (educació formal), però coexisteixen amb aquests nuclis intervencions educatives no formals i informals. A tot aquest “magma educatiu” pot donar cobertura la ciutat.

En aquest esforç col·lectiu per construir el nostre popi projecte educatiu som tots necessaris i es necessiten lideratges institucionals i socials compromesos. Som davant d’un procés de participació ciutadana, de democràcia real, que ens ha de conduir ns als consensos necessaris per prioritzar l’acció educativa i per assumir la coresponsabilitat social en matèria d’educació.

Aquestes jornades pretenen iniciar un procés de re exió i participació que ens ajudi a concretar el “Projecte Educatiu de Sant Feliu de Llobregat”. La nostra ciutat ha estat pionera en moltes iniciatives educatives i pedagògiques. Seguint a Pablo Freire, impulsor de l’educació popular, totes i tots podem aprendre i podem ensenyar. Entre tots i totes podem construir les sinèrgies educatives de la nostra ciutat i contravenir les inèrcies deseducadores que, també, poden aparèixer. La ciutat educadora ens convida a mirar la ciutat amb altres ulls.

Subvenció municipal a les sortides escolars

Nova convocatòria


L'Ajuntament torna a concedir ajuts econòmics a les famílies que compleixin uns determinats requisits econòmics amb fills/es escolaritzats/des al municipi, a educació infantil i primària, en concepte de sortides escolars obligatòries. Les ajudes seran el 75% del cost final. 
El termini de presentació de sol·licituds està obert del 22 de setembre al 10 d'octubre de 2014.

Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.
Descarregar normativa (doc, 88 Kb)
Documentació que cal aportar:
  • instància en imprès normalitzat (descarregar imprès, pdf, 221 Kb)
  • volant de convivència
  • certificat d'ingressos de l'últim mes del nucli familiar: últimes nòmines, certificat de l'INEM sobre cobrament o no de prestacions, pensions...
  • Conveni regulador en cas de separació
  • En cas d'incompliment de pensió alimentària, denúncia o sentència
  • En cas de no tenir permís de treball, declaració jurada d'ingressos

17 de set. 2014Convocatòria d’Assemblea General de l’AMPA

Benvolgudes famílies,  
                                                                                                                   
EL SERVEI DE MENJADOR POT DESAPARÈIXER                                
L'ACOLLIDA MATINAL POT DESAPARÈIXER
LES EXTRAESCOLARS PODEN DESAPARÈIXER

La presidenta, la tresorera i el secretari de l’AMPA, deixen el càrrec per motius personals i / o laborals, fet que provoca que la junta directiva de l'AMPA s'hagi de renovar per continuar amb l'activitat de l'associació.
Si aquesta renovació no fos possible perquè cap membre de l'associació no es presentés per ocupar els càrrecs vacants, (president, tresorer i secretari) provocaria la dissolució de l'associació i totes les activitats que depenen d' ella, com ara l’acollida matinal, les activitats extraescolars, el menjador, la reutilització de llibres de text, la celebració de festes, la biblioteca escolar...
PER EVITAR QUE AIXÒ PASSI, tots els pares i mares podeu formar part d'aquesta junta directiva i presentar-vos als càrrecs vacants, el proper dijous 2 d'octubre. De com fer-ho us ho podem explicar si us poseu en contacte amb nosaltres a l’AMPA de dilluns a dijous de 16:30 a 18h. i/o en el nostre correu electrònic ampagaudi@gmail.com


Per tot això, ens plau convocar-vos a l’assemblea general de l’AMPA que tindrà lloc el dijous 2 d’octubre de 2014, a la biblioteca de l’escola a les 17h.

amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de comptes curs 2013-2014.
2. Aprovar la renovació de càrrecs de la Junta Directiva de l’AMPA de: president/a, secretari/a i tresorer/a.
3. Designació de vocals de la Junta.
4. Precs i preguntes.

S'organitzarà servei d'acollida durant l'assemblea. Si algú ho necessita que ho demani a l’AMPA fins al dimarts 30 de setembre, de dilluns a dijous de 16:45 a 18h.


En cas de no poder assistir a l’assemblea convocada pel dijous 2 d’octubre de 2014 podeu delegar el vot i així participar en la presa de decisions inclosa a l’ordre del dia.
La persona delegada queda així autoritzada per votar en tots els punts exposats de l’assemblea, sempre i quant aporti aquest document signat.
 


Us esperem
Sant Feliu de Llobregat a 17 de setembre de 2014.