7 de nov. 2011

DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT

En el darrer Consell Escolar, celebrat el mes d'octubre passat, es va aprovar dins les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) els articles que fan referència als Drets i deures de l'alumnat i a la gestió de les conductes i dels actes contraris a la convivència. Us adjuntem per tant el document perquè tingueu total coneixement del que hi diu.

Durant els propers tres cursos s'aniran revisant i modificant la resta d'articles que han de conformar les Normes d'Organització i Funcionament del Centre per adequar-los a la Llei d'Educació. A mesura que el Consell Escolar els vagi aprovant, els anirem donant a conèixer.

0 Comments: