3 d’oct. 2011

DOCUMENTS DE L'ESCOLA

Us adjuntem a continuació diferents documents de l'escola que són d'interès per a les famílies:DOSSIER DEL CURS: document que recull les principals normes de funcionament del centre, aspectes organitzatius, serveis de l'escola, equip de professorat i el calendari escolar i de celebracions.

PROJECTE EDUCATIU:
document on s'especifiquen els objectius pedagògics, institucionals, administratius, humans i de serveis de l'escola.

PLA DE COHESIÓ AMBIENTAL i PLA D'ACCIÓ: aquests dos documents, que es van aprovar en el Consell Escolar de juliol de 2011, constitueixen el pas previ per a la incorporació de l'escola Gaudí al programa d'Escoles Verdes de la Generalitat. La sol·licitud del centre per adherir-nos al programa ha estat acceptada i la previsió és que ens lliurin el distintiu d'Escola Verda el proper mes de desembre. El distintiu no és una recompensa a les tasques realitzades sinó la visualització d'un compromís de futur. Precisament en el Pla de Cohesió Ambiental i en el Pla d'Acció es concreten les línies estratègiques de desenvolupament del projecte al nostre centre i també les diferents actuacions en l'àmbit mediambiental a dur a terme en els propers quatre cursos.

DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT: En el Consell Escolar d'octubre de 2011 es van aprovar els articles que fan referència als Drets i deures de l'alumnat i a la gestió de les conductes i actes contraris a la convivència, inclosos en el marc de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC).CRITERIS D'AVALUACIÓ: Podeu consultar els establerts pels diferents cicles.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE: Document aprovat en el Consell Escolar de maig de 2013.

0 Comments: