24 de set. 2009

QUOTA DE SOCIS

L'AMPA es finança en bona part gràcies a la quota de socis i sòcies. Aquests diners, juntament amb les subvencions i ajudes econòmiques que es reben de diferents administracions i institucions públiques, es materialitzen en diferents beneficis per a la comunitat escolar, com ara:
  • Dotació de recursos didàctics i de material esportiu per a l'escola
  • Aportacions per a activitats específiques (festes, jornades culturals, etc)
  • Cofinançament d'activitats extraescolars
  • Despeses de funcionament de l'AMPA (material d'oficina, fotocòpies, tramesa rebuts, etc.)
La quota anual d'aquest curs és de 20 Euros per família, sigui quin sigui el número de fills i filles a l'escola. Qualsevol família es pot donar d'alta com a soci de l'AMPA en qualsevol moment de l'any, tot i que convé fer-ho al juny per beneficiar-se dels descomptes en la campanya de llibres de text. Un cop fet el pagament, l'AMPA lliura un carnet de soci personal i intransferible per a cada unitat familiar.


Si voleu fer-vos socis de l'AMPA, cal que empleneu aquesta fitxa.

0 Comments: