8 d’oct. 2009

L'AJUNTAMENT SUBVENCIONA LA BIBLIOTECA ESCOLAR

En el darrer Ple municipal, celebrat el passat 29 de setembre, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i els col·legis i instituts públics del municipi per tal de fomentar les biblioteques escolars i alhora promoure la lectura entre els infants. En tant que el CEIP Arquitecte Gaudí és una escola pública de la ciutat és un dels centres que subscriuen el conveni i, per tant, que es poden beneficiar de les subvencions que el consistori ofereix per aquest tema.

En total l'Ajuntament preveu la dotació de 30.400 € durant el curs 2009-2010 que es repartiran a parts iguals entre nou centres. Els beneficiaris seran, a part de la nostra escola, el CEIP Falguera, CEIP Josep Monmany, CEIP Nadal, CEIP Salvador Espriu, CEIP Martí i Pol i CEIP Pau Vila, així com l'IES Olorda i l'IES Martí Dot, que rebran cadascun 3.400 € en dos terminis, un de 1.275 € que es farà efectiu a l'octubre i un de 2.125 € que s'abonarà al febrer de 2010.


El conveni signat, que serà vigent fins al 30 de juny de 2010, estableix que els centres implicats han de designar un mestre responsable de la biblioteca i crear una comissió de seguiment del projecte.

1 Comment:

sÒNIA said...

Aquesta notícia és molt interessant. No sé si serà això el que permetrà obrir de nou la biblioteca del cole fora de l'horari escolar...o bé són dos coses diferents. Igualment, eStaria bé que es dinamitzés una mica la bibio del cole, no?