15 de jul. 2009

COM S'ORGANITZA

L’AMPA està regulada per uns Estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
  • L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat per tots els associats, i es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any. Actualment l'assemblea representa el 80% dels associats mentre que la Junta Directiva equival només al 9%, per això és important l'assistència a aquestes reunions perquè és aquí on es pot sentir la veu general de tots.
  • La Junta Directiva és l’òrgan executiu que administra i representa l’associació, i qui s’encarrega de l’aplicació de les disposicions emanades de l’Assemblea. Està formada pel/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals.
  • Per tal de treballar de manera organitzada i fer possible la consecució dels objectius de l’AMPA, hi ha diferents Comissions de treball integrades per un o diversos membres de l’associació que es responsabilitzen de la gestió d’un projecte específic (activitats extraescolars, menjador, festes, llibres, etc.).

0 Comments: